Ειδήσεις Ελλάδα Πολιτικά

Οι πολιτικοί που μας αξίζουν

γράφει ο Χρήστος Μανταρτζίδης, Οικονομολόγος-τραπεζικός-διεθνολόγος

Στην Ελλάδα η πολιτική δεν είναι θέμα ικανότητας, φιλοδοξίας, διάθεσης για προσφορά ή φιλοπατρίας. Είναι θέμα γονιδίων και κληρονομικότητας.