Ειδήσεις Ελλάδα

Λέσχη ανάγνωσης: “Βιβλιοπαρέα” – Βιβλιοθήκη Ορέστου

Η λέσχη ανάγνωσης «Βιβλιοπαρέα» της Βιβλιοθήκης Ορέστου ξεκίνησε τις μηνιαίες συναντήσεις της το 2015 με πρώτη συντονίστρια την κ. Διονυσία Δραγάτση απόφοιτο αγγλικής φιλολογίας και επιμελήτρια εκδόσεων και μεταφράσεων.