Ανακοινώσεις του Δήμου Χαλκηδόνος Δήμος Χαλκηδόνος

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Χαλκηδόνος

Ο Δήμος Χαλκηδόνος συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης.

Ανακοινώσεις του Δήμου Χαλκηδόνος Δήμος Χαλκηδόνος

Διαβούλευση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Χαλκηδόνος – Ερωτηματολόγιο

Ο Δήμος Χαλκηδόνας συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης.