Αγροτικά Ειδήσεις Ελλάδα

Δυο φορές δικαιώματα στο Νέους Αγρότες κλάσης 2021

Να ψάξουν και να αιτηθούν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα για 2η φορά κατ’ εξαίρεση µόνο οι Νέοι Αγρότες που έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο Μέτρο του ΠΑΑ, προβλέπει ο κανονισμός της νέας