Αφιέρωμα Ειδήσεις Ελλάδα Πολιτικά

Η επιχειρηματικότητα, οι Τράπεζες και το Ελληνικό Δημόσιο

Η παρατεταμένη οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση που κυριάρχησαν στην Ελληνική πραγματικότητα και η πανδημία που ακολούθησε, συνέθεσαν ένα ένα ζοφερό τοπίο στην Ελληνική