Εκκλησία Θεσσαλονίκη Νομός Θεσσαλονίκης

Άγιος Θεράπων επίσκοπος Κύπρου: Μάρτυρας της Ορθοδοξίας

Γράφει ο Μυργιώτης Παναγιώτης, Μαθηματικός Διαβάζουμε στο συναξάρι του Αγίου Θεράποντος τη μνήμη του οποίου εορτάζει η Εκκλησία μας την 14ηΜαίου. Την καταγωγή του δεν γνωρίζομεν ακριβώς. «΄Εκ τῆς Ἑῴας» όπως σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης και κατ’ άλλους «ἐκτῆς τῶν Ἀλαμάνων χώρας», δηλαδή από περιοχή της σημερινής Γερμανίας. Άγνωστος και ο ακριβής χρόνος γεννήσεώς του. […]