Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Ορισμός νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο μας

Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Ορισμός νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο μας