Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έκτακτες εργασίες στο 89ο χλμ. επί της ΕO Θεσσαλονίκης-Καβάλας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης του τεχνικού στο 89ο χλμ. στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης- Καβάλας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 19 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.