Αγροτικά Ειδήσεις Ελλάδα

Οι συνταξιούχοι αγρότες που εργάζονται δεν καταβάλουν εισφορές αλλά πρέπει να δηλωθούν

Οι συνταξιούχοι του π. ΟΓΑ που συνεχίζουν να εργάζονται ως αγρότες, είτε ως ειδικού είτε ως κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, επίσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του ΟΓΑ που έχουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εξαιρούνται από την καταβολή εισφορών και πόρου, όμως, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία […]