Εκκλησία

Δ’ Χαιρετισμοί της Παναγίας – Ακάθιστος ύμνος: Εορτή Σήμερα 12 Απριλίου

Δ’ Χαιρετισμοί της Παναγίας- Ακάθιστος ύμνος: O ακάθιστος ύμνος θεωρείται ως ένα αριστούργημα της βυζαντινής υμνογραφίας, η γλώσσα του είναι σοβαρή και ποιητική και είναι εμπλουτισμένος από κοσμητικά επίθετα και πολλά σχήματα λόγου (αντιθέσεις, μεταφορές, κλπ). Το θέμα του είναι η εξύμνηση της ενανθρώπισης του Θεού μέσω της Θεοτόκου, πράγμα που γίνεται με πολλές εκφράσεις […]