Ειδήσεις Ελλάδα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, έπειτα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, διαμορφώθηκε ως εξής…