Ειδήσεις Ελλάδα

Δωρεάν βιβλία 2023 από τον ΟΠΕΚΑ-Ενέργειες των δικαιούχων

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι (στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί κατάλογοι )θα  πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα για να παραλάβουν τα δελτία τους: Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων δεν λαμβάνουν δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ, αλλά πρέπει να προσέλθουν μέχρι και τις  29/9/2023  στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν […]