Ειδήσεις Ελλάδα

Δέλτα Έβρου: το καταφύγιο των νανόκυκνων

–Τα τελευταία 15 χρόνια οι πληθυσμοί του νανοκύκνου στο Δέλτα του Έβρου παρουσιάζουν γεωμετρική αύξηση, αναδεικνύοντας την περιοχή σε μία από τις πιο σημαντικές για το είδος παγκοσμίως. –Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι διαχειμάζοντες πληθυσμοί του είδους έχουν σχεδόν υποδιπλασιαστεί από το 1995 έως σήμερα. Σε ένα από τα πιο σημαντικά καταφύγια του Νανόκυκνου στην Ευρώπη, […]