Δήμος Χαλκηδόνος

Ενεργοί Δημότες Χαλκηδόνος: “Ο Δήμος μας ο ΞΕΧΑΣΙΑΡΗΣ και η μεθόδευση των Συνεδριάσεων”

Αναφέρουν ότι: “Συμμετείχαμε σε μια κατεπείγουσα, δια περιφοράς συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης που μόνο κατεπείγοντα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.