Πολιτικά

Εμ. Φράγκος: Ανάγκη βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και μέλος της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων
Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Εμμανουήλ Φράγκος «Φραγκούλης», κατέθεσε
ερώτηση στην Επιτροπή σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.