Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σωκράτης Δωρής: Ο απολογισμός της Αντιπεριφέρειας Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΚΜ

Η Αντιπεριφέρεια Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από υπηρεσίες με καθημερινή επαφή και σχέση με τους πολίτες τους οδηγούς τους