Αγροτικά Ειδήσεις Ελλάδα

Έπεται υπερδέσμευση πόρων για την επόμενη φουρνιά επιλαχόντων στα Σχέδια Βελτίωσης, εντάχθηκαν οι πρώτοι

Ξεκίνησε η ανάρτηση των τελικών αποτελεσµάτων στα Σχέδια Βελτίωσης που ενσωµατώνουν τον συνολικό διαθέσιµο προϋπολογισµό (15%) µετά τις ενστάσεις. Μέχρι στιγμής, σε τέσσερις περιφέρειες έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Πρόκειται για τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων Νησιών µε τα αποτελέσµατα να έχουν ως εξής: Μετά και την πρώτη ανάρτηση αποτελεσµάτων στο Νότιο […]