Ειδήσεις Ελλάδα

Μηχανογραφικό 2023: Ξεκινά από σήμερα η υποβολή του

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων έτους 2023 ξεκινούν από σήμερα Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 στις 13:00μ.μ. και λήγουν τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 στις 24:00μ.μ.

Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις μέρες, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Α. Όσον αφορά στο Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι θα μπορούν να μελετήσουν και να επεξεργαστούν το Μ.Δ. και να κάνουν προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση Μηχανογραφικού) και στην συνέχεια  να  προχωρήσουν  στην τελική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου (Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου) το αργότερο έως και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023  και ώρα 24:00μ.μ.. Κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την Ε.Β.Ε. κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης, όπου απαιτείται, και της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών (αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ).

Μετά την υποβολή του Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οποιαδήποτε τροποποίηση από τους υποψηφίους είναι δυνατή, εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας υποβολής του Μ.Δ. και μόνο με τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο (2) επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο Λύκειό τους τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας ή τις δύο (2) επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του Μ.Δ. με την επιλογή «Υπενθύμιση κωδικού ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να υποβάλουν:

– Όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2023, και εφόσον ήδη κατέχουν ή απέκτησαν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

– Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2021 ή 2022, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Συγκεκριμένα, για τους υποψηφίους του 10% έτους 2021 ισχύει η Ε.Β.Ε., όπως διαμορφώθηκε το 2021, ενώ για τους υποψηφίους του 10% έτους 2022 ισχύει η Ε.Β.Ε., όπως διαμορφώθηκε το 2022.

Οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, βρίσκονται στην εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) στο μενού «Χρήσιμα Έγγραφα», προκειμένου οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 τόσο των ΓΕΛ όσο και των ΕΠΑΛ να ενημερωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ε.Β.Ε. προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110%  της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι μαζί με τις Ε.Β.Ε. εμφανίζονται και ο συντελεστής της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία – εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα – και τέλος ο αντίστοιχος συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού Μαθήματος.

Β. Όσον αφορά στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, οι υποψήφιοι στην ίδια αποκλειστική προθεσμία από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 έως και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00μ.μ., με τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), μπορούν να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για τα Δημόσια ΙΕΚ.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν ή δεν θυμούνται το password, θα πρέπει να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε στις δύο (2) επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου.

Εντός της ίδιας προθεσμίας, αν κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το παράλληλο μηχανογραφικό του και θελήσει να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, τότε απλά μπορεί να κάνει Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή, χωρίς να προσέλθει στο σχολείο του. Όμως, θα πρέπει να το οριστικοποιήσει ξανά ΕΝΤΟΣ της ίδιας προθεσμίας.

Δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ είναι:

– Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2023. Για την υποβολή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που έχουν ήδη δημιουργήσει.

– Οι τελειόφοιτοι των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2023. Η δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, έγινε ή γίνεται στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

Μηχανογραφικό: Γενικές Πληροφορίες

1. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

2. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των Μ.Δ. και Π.Μ.Δ. είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

3. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε Λυκείου και επιπλέον την Τετάρτη 12-7-2023 και τη Δευτέρα 17-7-2023.

4. Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2023, καταθέτουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Πανελλήνιες 2023: Πώς θα κινηθούν οι βάσεις στα 4 πεδία

Στην τελική ευθεία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου είναι οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, μετά την ανακοίνωση των επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα. Σύντομα θα ανακοινωθούν και οι ελάχιστες βάσεις που προκύπτουν ανά πανεπιστημιακό τμήμα και θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα.

Οι επιδόσεις των υποψηφίων, ιδίως των αριστούχων ήταν ελαφρώς καλύτερες στα ειδικά μαθήματα σε σχέση με πέρσι, γεγονός που ίσως πιέσει προς τα πάνω κάποιες υψηλόβαθμες σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα, όπως είναι οι Αρχιτεκτονικές και η Αγγλική Φιλολογία. Πιο θολό είναι το τοπίο στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές, καθώς οι επιδόσεις ήταν περίπου παρόμοιες με πέρσι και θα επηρεαστούν και από τις συνολικές επιδόσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση των βάσεων τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί μία αρκετά σύνθετη διαδικασία με τους πολλαπλούς συντελεστές βαρύτητας και το άνοιγμα τμημάτων από πολλά διαφορετικά επιστημονικά πεδία, να είναι πιθανό να ανατρέψουν τις εκτιμήσεις.

Κι αυτό, γιατί η ψαλίδα των επιδόσεων μεταξύ των επιστημονικών πεδίων είναι αρκετά μεγάλη ώστε να φέρει σημαντική αυξομείωση στις βάσεις. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι του 2ου επιστημονικού πεδίου (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις από αυτούς του 4ου (Οικονομίας και Πληροφορικής) και ανάλογα με το ποσοστό της ζήτησης ανά επιστημονικό πεδίο στις σχολές που είναι ανοιχτές και στα δύο, η βάση εισαγωγής μπορεί να διαμορφωθεί αρκετά διαφορετικά.

Μετά την ανακοίνωση των ειδικών μαθημάτων, οι εκτιμήσεις δείχνουν αρκετές διαφορετικές τάσεις ανά επιστημονικό πεδίο.

1ο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(Ανθρωπιστικές, Νομικές Κοινωνικές Σπουδές)

Εκτόξευση αριστούχων στα Αγγλικά

Με 550 υποψηφίους περισσότερους, το εν λόγω πεδίο αυξάνει ελαφρώς τον ανταγωνισμό φέτος, αν και η τάση στα υψηλόβαθμα τμήματα αναμένεται να είναι ανοδική. Οι επιδόσεις των αριστούχων και όσων έγραψαν από 15 και πάνω ήταν αυξημένες σε σχέση με πέρσι και γι’ αυτό αναμένεται να κινηθούν προς τα πάνω αυτές οι σχολές. Σημειώνεται ότι πέρσι το «ταβάνι» του εν λόγω πεδίου ήταν η Νομική Αθήνας με βάση 17.950 μόρια.

Στην Αγγλική Φιλολογία, η οποία πέρσι κινήθηκε σε Αθήνα και ΑΠΘ στα 17.630 μόρια και 16.850 αντίστοιχα, αναμένεται αύξηση, καθώς οι αριστούχοι εκτοξεύτηκαν στους 817 από 322 πέρσι. Στις άλλες ξένες φιλολογίες, οι αριστούχοι ήταν αυξημένοι, όμως λόγω των χαμηλών παραδοσιακά βάσεων, είναι πιθανόν να μείνουν στα ίδια επίπεδα με πέρσι.

Στις χαμηλόβαθμες σχολές είναι πιο πιθανή μία μικρή μείωση, λόγω του μεγάλου ποσοστού χαμηλών επιδόσεων και κάτω από τη βάση σε ορισμένα μαθήματα.

Οσο για τη μέση ΕΒΕ αναμένεται αύξηση από 11,31 πέρυσι σε 11,73 φέτος.

2ο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών)

Ανοδος σε υψηλόβαθμες,

μείωση σε χαμηλόβαθμες

Ανοδος των βάσεων αναμένεται στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, ηπιότερη του 1ου πεδίου, καθώς οι επιδόσεις ήταν καλύτερες σε σχέση με πέρσι, ιδίως για όσους διεκδικούν τα «ρετιρέ». Η διαρροή των υποψηφίων προς άλλα πεδία, έχει συγκεντρώσει τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτό το πεδίο, αν και πέρσι μόλις δύο σχολές Μηχανικών κατάφεραν να περάσουν το κατώφλι των 18.000 μορίων. Φέτος αναμένεται να είναι περισσότερες οι πολυτεχνικές σχολές που θα περάσουν αυτό το κατώφλι.

Τάση προς μια μικρή άνοδο φαίνεται να έχουν και οι δημοφιλείς αρχιτεκτονικές σχολές, με τους υποψηφίους που τις διεκδικούν να έχουν ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις φέτος στα ειδικά μαθήματα.

Στις χαμηλόβαθμες σχολές είναι πιθανή η μείωση, μιας και η ψαλίδα μεταξύ των «αρίστων» και όσων καταγράφουν σταθερά χαμηλές επιδόσεις παραμένει μεγάλη και φέτος.

Πάντως και σε αυτό το πεδίο η μέση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής αναμένεται αυξημένη σημαντικά φέτος στο 12,30 από 11,84 πέρσι.

3ο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(Επιστημών Υγείας)

Πτώση και στις

δημοφιλείς επιλογές

Οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε μία ολική πτώση των βάσεων στο συγκεκριμένο πεδίο, ακόμα και στις δημοφιλείς επιλογές των ιατρικών σχολών, μιας και οι επιδόσεις δεν ήταν τόσο καλές όσο πέρσι. Η Ιατρική Αθήνας πέρσι είχε βάση εισαγωγής 18.800 μόρια, ενώ φέτος αναμένεται μια μικρή πτωτική τάση.

Ενδεικτικά, στο μάθημα της Χημείας και της Φυσικής, οι υποψήφιοι του 2ου επιστημονικού πεδίου είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις από αυτούς του 3ου.

Αυτό είναι πιθανόν να επηρεάσει άμεσα σχολές που είναι ανοιχτές και από τα δύο επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα οι Γεωπονικές. Στην περίπτωση που η πλειοψηφία των προτιμήσεων στο μηχανογραφικό δελτίο προέρχεται από υποψηφίους του 2ου επιστημονικού πεδίου, είναι πιο πιθανή μια άνοδος των βάσεων, καθώς αυτοί που την διεκδικούν έχουν καλύτερες επιδόσεις.

Στο εν λόγω πεδίο, πτωτική είναι η τάση και στις μεσαίες σχολές, εξίσου δημοφιλείς όπως Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Μαιευτική, με την πτώση να αναμένεται μεγαλύτερη στα κεντρικά πανεπιστήμια.

Η μέση Ελάχιστη Βάση εισαγωγής αναμένεται μειωμένη σε σχέση με πέρσι στο 11,63 από 12,02 πέρσι.

4ο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

(Οικονομίας και Πληροφορικής)

Θολό τοπίο για Πληροφορική

Πρόκειται για ένα πεδίο που τα δύο προηγούμενα χρόνια είδε σημαντικές αυξήσεις στη βάση εισαγωγής, αν και το επίπεδο των επιδόσεων παραμένει αισθητά χαμηλότερο από τα άλλα τρία επιστημονικά πεδία.

Και φέτος αναμένεται από μικρή έως και σημαντική άνοδος στις οικονομικές σχολές των κεντρικών πανεπιστημίων, που αποτελούν και τις υψηλόβαθμες του 4ου πεδίου.

Σε γενικές γραμμές, η τάση αναμένεται στο σύνολο των οικονομικών σχολών ανοδική ή στατική, ενώ πιο θολό είναι το τοπίο για τις σχολές Πληροφορικής καθώς είναι ανοιχτές και στο 2ο επιστημονικό πεδίο, το οποίο έχει πολύ υψηλότερο μέσο όρο από το 4ο. Σε αυτές τις σχολές όλα θα κριθούν στις επιλογές του μηχανογραφικού δελτίου.

Η υψηλότερη βάση πέρσι στο εν λόγω πεδίο πλησίασε τα 18.000 μόρια και φέτος αναμένεται να τα ξεπεράσει. Πάντως και φέτος, οι χαμηλόβαθμες σχολές θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, με το εν λόγω πεδίο να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό σχολών με κάτω από 10.000 μόρια σε σχέση με τα άλλα επιστημονικά πεδία.

Η μέση ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν μεταβλήθηκε σε σχέση με πέρυσι και παρέμεινε στο 10,45. 

Ειδικό ΜάθημαΚάτω από τη Βάση (%)Πλήθος υποψηφίωνΠάνω από τη Βάση (%)Πλήθος υποψηφίων
Ελεύθερο Σχέδιο1,933198,071.578
Γραμμικό Σχέδιο9,8215590,181.424
Αγγλικά15,382.11884,6211.650
Γαλλικά6,302593,70372
Γερμανικά5,252294,75397
Ιταλικά10,991089,0181
Ισπανικά2,35297,6583
Ειδικό ΜάθημαΑριστούχοι (18-20) 2023Αριστούχοι (18-20) 2022
Ελεύθερο Σχέδιο5858
Γραμμικό Σχέδιο240216
Αγγλικά817322
Γαλλικά10660
Γερμανικά13396
Ιταλικά3720
Ισπανικά3834

ΠΗΓΗ: www.grtimes.gr

Διαβάστε επίσης: Χανιά: Ανείπωτος Θρήνος Για Την 36χρονη Που «Έσβησε» Μετά Τη Γέννα(Βίντεο)

Ακολουθήστε το ΣυνΔΗΜΟΤΗ:

✅ στο Google News ➡

✅ στο Facebook ➡

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *