Ειδήσεις Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος: Οι τιμές ανά πάροχο και ανά χρώμα για τον Ιανουάριο [πίνακες]

Στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, για τον Ιανουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση https://invoices.rae.gr και περιλαμβάνουν τις χρεώσεις για τα «πράσινα» τιμολόγια -που είναι υποχρεωτικά για όλους τους προμηθευτές-, τα «μπλε», που είναι σταθερά, και τα κίτρινα, που είναι «κυμαινόμενα».

Η μετάβαση από το ένα τιμολόγιο στο άλλο όπως και η αλλαγή προμηθευτή είναι ελεύθερη, χωρίς αποζημίωση για τον προμηθευτή, εκτός από όσους έχουν συμβάσεις σταθερής τιμής (μπλε τιμολόγιο), η αποχώρηση από τις οποίες γίνεται με την καταβολή αποζημίωσης για πρόωρη λήξη της σύμβασης.

Πώς διαμορφώνονται οι χρεώσεις των χρωματιστών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος
«Πράσινα τιμολόγια»

Στα «πράσινα τιμολόγια», οι χρεώσεις κυμαίνονται από 13,63 έως 19,8 σεντ ανά κιλοβατώρα, για τον μήνα Ιανουάριο.

Ο πίνακας περιλαμβάνει την πάγια χρέωση και την τελική τιμή προμήθειας του σχετικού μήνα, κατόπιν υπολογισμού τυχόν εκπτώσεων.

Για τη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών αναγράφεται η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η εκάστοτε έκπτωση.

Συνοπτικά, οι τιμές ανά εταιρεία στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο:

ΔΕΗ: Τελική χρέωση για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες 0,13635 ευρώ/kWh και για τις 500 και πάνω 0,14595. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνεται και η έκπτωση 20%, ενώ η τελική τιμή προμήθειας στη νυχτερινή χρέωση διαμορφώνεται στα 0,11155 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
PROTERGIA: Στο 0,1426 ευρώ/kW και μηνιαίο πάγιο 4 ευρώ.
ΗΡΩΝ: Πράσινο τιμολόγιο στα 14,05 λεπτά του ευρώ/kW με την έκπτωση συνέπειας.
Elpedison: 0,1706 ευρώ/kW με πάγιο 5 ευρώ.
Volton: Διαμορφώνεται στα 0,1442 ευρώ/kW με αρχική έκπτωση 20% και 20% έκπτωση συνέπειας.
Φυσικό Αέριο: Πράσινο τιμολόγιο στα 0,14265 ευρώ/kWh, με πάγιο στα 5 ευρώ.
Ζενίθ: Πράσινο τιμολόγιο (Power Home Start) στα 0,16947 ευρώ/kWh.
Voltera: Στα 14,39 λεπτά του ευρώ/kWh με την έκπτωση συνέπειας.
NRG: 14,1 λεπτά του ευρώ/kWh με την έκπτωση συνέπειας.

Τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος για τους οικιακούς χρήστες / ΡΑΕ
Τα τιμολόγια του «πράσινου» τιμολογίου για τους επαγγελματικούς χρήστες κυμαίνονται από 14,4 μέχρι 217,35 σεντ.

Ενδεικτικά, οι τιμές ανά εταιρεία στο «πράσινο» επαγγελματικό τιμολόγιο:

Volterra: Στο 0,144 ευρώ/kW
Volton: Στο 0,14425 ευρώ/kW με έκπτωση συνέπειας
Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας: Από 0,14865 ευρώ/kW με έκπτωση συνέπειας
ΔΕΗ: Από 0,16035 ευρώ/kW
ΕΛΙΝΟΪΛ: Στα 163,58 ευρώ/kW
NRG: Στα 0,1662 ευρώ/kW
ELPEDISON: Στα 0,17058 ευρώ/kW
ΗΡΩΝ: Από 0,17737 ευρώ/kW
ΖΕΝΙΘ: Στα 179,47 ευρώ/kW
PROTERGIA: Στα 182,6 ευρώ/kW

Τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος για τους επαγγελματικούς χρήστες / ΡΑΕ

Τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος για τους επαγγελματικούς χρήστες / ΡΑΕ

Τα «μπλε» τιμολόγια

Στα «μπλε» (σταθερά) τιμολόγια ρεύματος οι τιμές κλιμακώνονται από 14,9 έως 36 σεντ.

Ενδεικτικά, οι τιμές ανά εταιρεία στο «μπλε» τιμολόγιο:

ΕΛΙΝΟΪΛ: Στα 0,149 ευρώ/kW – Στα 0,139 ευρώ/kW το νυχτερινό
ΖΕΝΙΘ: Από 0,16 ευρώ/kW
PROTERGIA: Στα 0,165 ευρώ/kW
ΗΡΩΝ: Στα 0,165 ευρώ/kW
ΔΕΗ: Από 0,175 ευρώ/kW – Από 0,166 ευρώ/kW το νυχτερινό
VOLTON: Από 0,211 ευρώ/kW με έκπτωση συνέπειας
SOLAR ENERGY: Στα 0,36 ευρώ/kW

Τα «μπλε» σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος / ΡΑΕ


Τα «κίτρινα» τιμολόγια

Στα «κίτρινα» τιμολόγια ρεύματος (όσα έχουν ανακοινωθεί) οι τιμές σημειώνονται από 12,65 έως 16,69 σεντ.

Ενδεικτικά, οι τιμές ανά εταιρεία στο «κίτρινο» τιμολόγιο:

ΔΕΗ: Από 0,12653 ευρώ/kW – Στα 0,10573 ευρώ/kW για το νυχτερινό
PROTERGIA: Από 0,1328 ευρώ/kW

Τα «κίτρινα» κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος / ΡΑΕ


Τι επισημαίνει η ΡΑΕ
Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών στη σύγκριση των τιμών των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρχή θα διατηρεί στην ιστοσελίδα της δυναμικό «Πίνακα Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος», ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τιμές των ειδικών «πράσινων» τιμολογίων, καθώς και τις τιμές των σταθερών «μπλε» τιμολογίων, δηλαδή των τιμολογίων που η τιμή τους παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χρονικής έκτασης τουλάχιστον ενός (1) έτους, και των κυμαινόμενων «κίτρινων» τιμολογίων.

Κατά τον τρόπο αυτόν, οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν τις τιμές όλων των προϊόντων όλων των προμηθευτών.

Ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει κατηγορία τιμολογίου (οικιακό, επαγγελματικό), καθώς και τον μήνα κατανάλωσης. Ως προεπιλογή εμφανίζονται τα ειδικά τιμολόγια του τρέχοντος μήνα.

Οι τιμές του εκάστοτε μήνα θα αναρτώνται στον πίνακα δημοσίευσης των τιμών ρεύματος ως εξής:

Οι τιμές των ειδικών «πράσινων» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα έως την 5η ημέρα κάθε μήνα.
Οι τιμές των σταθερών «μπλε» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση νέου προϊόντος, αυτό θα προστίθεται εντός δύο ημερών από τη διάθεσή του από τον προμηθευτή.
Οι τιμές των κυμαινόμενων, «κίτρινων» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα εντός δύο ημερών από την ημέρα που οριστικοποιούνται.
Αναλυτικότερα, οι τιμές των «κίτρινων ex-ante» τιμολογίων (αυτά των οποίων όλοι οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται πριν τον μήνα κατανάλωσης, ή το αργότερο την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης) θα αποτυπώνονται στον πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα, ενώ οι τιμές των «κίτρινων ex-post» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα κατά μέγιστο δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους (για παράδειγμα, την 1η Μαρτίου 2024 θα συμπληρωθούν στον πίνακα που αφορά τον Ιανουάριο 2024 οι τιμές των ex-post κίτρινων τιμολογίων).

Πηγή: iefimerida.gr

διαβάστε επίσης: Καλή Χρονιά Από Την Ομάδα Του “ΣυνΔΗΜΟΤΗ” Υγεία Και Χαρά Για Όλους!…

Ακολουθήστε το ΣυνΔΗΜΟΤΗ στο Google News, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *