Ειδήσεις Ελλάδα

Σύνταξη: Πώς θα βγουν όσοι χρωστούν στα Ταμεία – Οι προϋποθέσεις

Ευκολότερη είναι, πλέον, η έξοδος στη σύνταξη όσων ασφαλισμένων έχουν οφειλές στα Ταμεία, καθώς «τρέχουν» ευνοϊκές ρυθμίσεις. Με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας, και, αφού πάρουν σύνταξη, να εξοφλούν σταδιακά το υπόλοιπο της οφειλής τους.

Στη μεγάλη πλειοψηφία των Ταμείων το όριο της οφειλής έχει μπει στα 20.000 ευρώ, ωστόσο στον ΟΓΑ είναι πιο αυστηρό. Πάντως, ακόμα και όσοι χρωστούν μεγαλύτερα ποσά μπορούν να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή αυτή ρύθμιση. Αναγκαία, ωστόσο, προϋπόθεση είναι να εξοφλήσουν το ποσό που υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ (ή τα 6.000 ευρώ στον ΟΓΑ), και στη συνέχεια να πάρουν σύνταξη καταβάλλοντας σταδιακά τα χρήματα που απομένουν.

Η «Βραδυνή της Κυριακής» με τη βοήθεια της δικηγόρου Άσπας Παπαθανασοπούλου –που ειδικεύεται σε θέματα Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου– παρουσιάζει αναλυτικά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι οφειλέτες για να πάρουν σύνταξη από τα Ταμεία. Παράλληλα, δημοσιεύονται ενδεικτικά παραδείγματα για να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι πώς μπορούν να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου.

Ειδικότερα, τους σημειώνει η κ. Άσπα Παπαθανασοπούλου: οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ή από το κόστος εξαγοράς που προκύπτει κάθε φορά για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου είναι ζήτημα που απασχολεί μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων οι οποίοι πρόκειται να λάβουν σύνταξη, είτε από επιθυμία είτε διότι εξωθούνται στη λύση αυτή λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η έναρξη καταβολής της σύνταξης δεν είναι δυνατή εφόσον το συνολικό ποσό που οφείλεται, υπερβαίνει τα τιθέμενα όρια.

Πρόσφατα, με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 4798/2021, μεταβλήθηκαν επί τω ευνοϊκώτερω τα όρια των οφειλών που μπορούν να έχουν τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Διευρύνθηκαν έτσι οι κατηγορίες ασφαλισμένων – οφειλετών που έχουν τη δυνατότητα, αν και οφείλουν στον ασφαλιστικό τους φορέα ποσά από τους παραπάνω αιτίες, να υποβάλουν αίτηση και η σύνταξή τους να ξεκινήσει να καταβάλλεται. Η δε οφειλή τους υπό προϋποθέσεις θα εξοφλείται τμηματικά με παρακράτηση δόσης από τη μηνιαία σύνταξη.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον τέως ΟΑΕΕ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις νέες διατάξεις ισχύει το συνολικό όριο των 20.000 ευρώ ανεξαρτήτως αιτίας οφειλής. Με το προηγούμενο σύστημα δεν ήταν εφικτή η συνταξιοδότηση εάν υπήρχε χρέος ποσού υψηλότερου των 14.202 ευρώ από κύρια οφειλή ασφαλιστικών εισφορών ή ποσών εξαγοράς πλασματικού χρόνου, ακόμη και εάν το συνολικό ποσό της οφειλής μαζί με τις προσαυξήσεις δεν υπερέβαινε τα 20.000 ευρώ.

Σημαντική επιμέρους ρύθμιση της διάταξης αποτελεί και η πρόβλεψη για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, δηλαδή αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, γιατρούς, υγειονομικούς, μηχανικούς, εργολήπτες. Σε περίπτωση που έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, μπορούν, πλέον, να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης. Μέχρι πρόσφατα, δεν μπορούσαν να καταθέσουν αίτηση και να ξεκινήσει η καταβολή της σύνταξης όσοι όφειλαν για τις ανωτέρω αιτίες ποσό από 15.000 ευρώ και πάνω.

Τέλος, και για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον τέως ΟΓΑ προβλέφθηκε νέο όριο οφειλής. Έτσι μπορούν, πλέον, να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης, ακόμη και εάν η οφειλή τους στον ασφαλιστικό φορέα υπερβαίνει το ποσό των 4.000 ευρώ και φθάνει έως 6.000 ευρώ.

Τα «sos» για τους υποψήφιους συνταξιούχους

Τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι –που έχουν οφειλές στα Ταμεία– πριν ανοίξουν την πόρτα εξόδου, είναι τα εξής:

 1. Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τον ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα που απονέμει τη σύνταξη. Προσοχή: εάν στη σύνταξη συμμετέχει ο πρώην ΟΓΑ το επιμέρους ποσό οφειλής εντάσσεται στο όριο των 6.000 ευρώ.
 2. Συγκεκριμένες προθεσμίες υπάρχουν στην περίπτωση που το ποσό οφειλής είναι μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ (ή ειδικά για τους προερχόμενους από τον τέως ΟΓΑ από 6.000 ευρώ). Συγκεκριμένα, ο ασφαλισμένος θα πρέπει μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση του εγγράφου της οφειλής να εξοφλήσει το υπερβάλλον ποσό. Σε περίπτωση που δεν το πράξει η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.
 3. Το συνολικό ποσό της οφειλής –μέχρι τα συγκεκριμένα όρια– παρακρατείται τμηματικά σε δόσεις από τη σύνταξη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως οι δόσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60.
 4. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 50 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους – επιστήμονες κ.ά.
 5. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ για τους αγρότες.

Επτά ενδεικτικά παραδείγματα

Αναλυτικά παραδείγματα δημοσιεύονται σήμερα για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν οφειλές στα Ταμεία. Αναλυτικά, όπως σημειώνει η κ. Άσπα Παπαθανασοπούλου, προβλέπονται τα εξής:

 1. Ασφαλισμένος προέρχεται από τον τέως ΟΑΕΕ, στον οποίο έχει οφειλή συνολικού ποσού 24.250 ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, ποσό 18.670 ευρώ αφορά κύρια εισφορά και ποσό 5.580 ευρώ αφορά πρόσθετα τέλη. Δύναται, πλέον, να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και να εξοφλήσει μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου της οφειλής το ποσό των 4.250 ευρώ. Στη συνέχεια, θα παρακρατηθεί τμηματικά από τον απονέμοντα τη σύνταξη ενταχθέντα φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το υπόλοιπο της οφειλής του σε 60 δόσεις. Το μηνιαίο ποσό δόσης είναι 333,33 ευρώ, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η κύρια οφειλή του υπερβαίνει το ποσό των 14.202 ευρώ.
 2. Ασφαλισμένος προέρχεται από το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στη συνταξιοδότησή του συμμετέχει και ο τέως ΟΑΕΕ ως προηγούμενος φορέας, στον οποίο έχει οφειλή συνολικού ποσού 21.800 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 16.620 ευρώ αφορούν κύρια εισφορά και ποσό 5.180 ευρώ αφορά πρόσθετα τέλη. Δύναται, πλέον, να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και να παρακρατηθεί τμηματικά από τον απονέμοντα τη σύνταξη ενταχθέντα φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οφειλή του, σε 60 δόσεις. Το μηνιαίο ποσό δόσης θα είναι 333,33 ευρώ. Θα πρέπει, δε, προ της έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης και εντός 2μήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής να καταβάλει εφάπαξ ποσό 1.800 ευρώ.
 3. Ασφαλισμένος που προέρχεται από το τέως ΕΤΑΑ, στο οποίο έχει οφειλή συνολικού ποσού 18.570 ευρώ. Δύναται πλέον να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και το σύνολο της οφειλής του να παρακρατηθεί τμηματικά από την σύνταξη σε 60 δόσεις με μηνιαίο ποσό δόσης 309,5 ευρώ
 4. Στο προηγούμενο παράδειγμα εάν η οφειλή ανέρχεται σε ποσό 22.220 ευρώ θα πρέπει ο αιτούμενος τη σύνταξη ασφαλισμένος να εξοφλήσει μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου της οφειλής το ποσό των 2.220. Θα παρακρατηθεί τμηματικά από το φορέα του το υπόλοιπο της οφειλής του σε 60 δόσεις με μηνιαίο ποσό δόσης 333,33 ευρώ.
 5. Ασφαλισμένος που προέρχεται από τον τέως ΟΓΑ, στον οποίο έχει οφειλή ποσού 6.400 ευρώ και θα χρησιμοποιήσει για τη συνταξιοδότησή του και χρόνο ασφάλισης από τον τέως ΟΑΕΕ, στον οποίο έχει οφειλή συνολικού ποσού 11.600 ευρώ. Δύναται, πλέον, να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης, να εξοφλήσει μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου της οφειλής το ποσό των 400 ευρώ (που υπερβαίνει το ανώτατο όριο οφειλής προς τον τέως ΟΓΑ), και να παρακρατηθεί τμηματικά από τον απονέμοντα τη σύνταξη ενταχθέντα φορέα ΟΓΑ τόσο το υπόλοιπο της οφειλής του ως προς τον φορέα αυτό όσο και το σύνολο της οφειλής του προς τον ΟΑΕΕ, σε 60 δόσεις. Το μηνιαίο ποσό δόσης θα είναι 293,33 ευρώ.
 6. Ασφαλισμένος που προέρχεται από τον τέως ΟΓΑ έχει οφειλή σε αυτόν ανερχόμενη σε 1.750 ευρώ και καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης. Το συνολικό ποσό της οφειλής του θα παρακρατηθεί σε 58,5 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ που έχει ορισθεί ως κατώτατο όριο της μηνιαίας δόσης για τον τέως ΟΓΑ. Αντίστοιχα, εάν στο παράδειγμα αυτό ο ασφαλισμένος προέρχεται από το τέως ΕΤΑΑ ή από τον τέως ΟΑΕΕ και η οφειλή ανέρχεται συνολικά σε 2.700 ευρώ, θα γίνει εξόφλησή της σε 35 δόσεις. Η κάθε δόση θα είναι 50 ευρώ.
 7. Ασφαλισμένος που προέρχεται από το τέως ΕΤΑΑ, έχει οφειλή συνολικού ποσού 9.250 ευρώ από εισφορές. Για να συνταξιοδοτηθεί, θα εξαγοράσει πλασματικό χρόνο τέκνων, με κόστος 11.322 ευρώ. Μπορεί να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και να εξοφλήσει μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου της οφειλής το ποσό των 572 ευρώ (που υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ). Στη συνέχεια, θα παρακρατηθεί τμηματικά από τον απονέμοντα τη σύνταξη ενταχθέντα φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το υπόλοιπο της οφειλής του σε 60 δόσεις. Το μηνιαίο ποσό δόσης θα είναι 333,33 ευρώ.

Από την έντυπη έκδοση της «Βραδυνής της Κυριακής»

πηγή: dimosio.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *