Ανακοινώσεις του Δήμου Χαλκηδόνος Δήμος Χαλκηδόνος

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 στις 11 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ένταξη εκ νέου του Δήμου Χαλκηδόνος στο Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια α) Ενός Yδροφόρου-πυροσβεστικού οχήματος ≥ 9m3, β) Ενός Ελαστιχοφόρου φορτωτή ≥ 2,7m3, συνολικού προϋπολογισμού 382.649,00 € με ΦΠΑ, και διενέργειας της προμήθειας με ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό και καθορισμό των όρων διακήρυξης.
 3. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής για τον Διαγωνισμό προμήθειας υδροφόρας και φορτωτή του Δήμου Χαλκηδόνος εκτιμώμενης αξίας 382.649,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση Πρακτικού 1 του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ» Εκτιμώμενης αξίας 429.697,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 135944)
 5. Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0006181444 και με χρόνο έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, την 07/11/2018
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση, κατασκευή αποχέτευσης όμβριων και ασφαλτόστρωση στο βόρειο δυτικό τμήμα του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος» – κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0011029045.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Έργων Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Δ.Κ. Αδένδρου» με κωδικό ΟΠΣ 5003925 .
 8. Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 74/2021 ΑΟΕ περί εξειδίκευσης πίστωσης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε Πολιτιστικούς-Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία που έχουν την έδρα τους στο Δήμου Χαλκηδόνος
 9. Καθορισμός ειδικοτήτων στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2021 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
 10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: <<Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων και Αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις>>
 11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: Εργασίες Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος, αριθμ. Μελ 195/2018
 12. «Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνας για ενδοδικαστικό συμβιβασμό στα πλαίσια του άρθρου 126Β του ΚΔΔικ, σχετικά με την υπ’ αριθμό κατ. ΑΓ202/28-05-2021 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α΄ Ουσίας) της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ Ι.Κ.Ε» κατά του Δήμου Χαλκηδόνος (ΣΧ. 1)»
 13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου και ορισμός αμοιβής. (αριθμ. πρωτ.14133/27-09-2021)
 14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου και ορισμός αμοιβής.(αριθμ.πρωτ. 15123/08-10-2021)
 15. Έγκριση συμβατικών τευχών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις δημοτικών οδών Δ.Χαλκηδόνος», συνολικού προϋπολογισμού 3.300.000,00 € , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
 16. Διαγραφή οφειλής από τον αρ. 674 Χρηματικό Κατάλογο του Δήμου μας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *